Kanał: Olszyna

Metryczka

  • Widownia: 164
  • Produkcja: 2020
  • Zdjęcia: RM Olszyna
  • Montaż: RM Olszyna
  • Realizacja: RM Olszyna

Opis

XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie

Data posiedzenia: 2020-10-28 godz. 13:00
Miejsce posiedzenia: sesja zdalna online

Porządek obrad
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Olszynie
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
3. Informacje i komunikaty wpływające do Rady Miejskiej w Olszynie
4. Interpelacje i zapytania radnych
5. Podjęcie uchwał:

    5a. Projekt uchwały w/s nadania nazwy skwerowi na obszarze miasta Olszyna
    5b. Projekt uchwały w/s określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zarządzania jego poboru od osób fizycznych w drodze inkasa
    5c. Projekt uchwały w/s określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
    5d. Projekt uchwały w/s udzielenia dotacji celowej podmiotowi leczniczemu
    5e. Projekt uchwały w/s zmiany uchwały Nr XIII/75/2019 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 20 grudnia 2019 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna
    5f. Projekt uchwały w/s zmian w budżecie gminy na rok 2020
    5g. Projekt uchwały w/s zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wyznaczenia Leśniańsko - Złotnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Olszynie o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych za 2019 r.
7. Informacja Burmistrza Olszyny o oświadczeniach majątkowych złożonych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Olszynie oraz kierowników jednostek organizacyjnych za 2019 r.
8. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania
9. Wnioski i oświadczenia radnych
10. Zakończenie sesji


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze