Kanał: Olszyna

Metryczka

  • Widownia: 236
  • Produkcja: 2020
  • Zdjęcia: RM Olszyna
  • Montaż: RM Olszyna
  • Realizacja: RM Olszyna

Opis

XXVII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie

Data posiedzenia: 2020-09-30 godz. 13:00
Miejsce posiedzenia: Sala obrad w Gminnym Ośrodku Kultury w Olszynie
 

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Olszynie
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji
3. Informacje i komunikaty wpływające do Rady Miejskiej w Olszynie
4. Informacja Burmistrza Olszyny o pracy między sesjami Rady Miejskiej w Olszynie

    4a. Informacja Burmistrza Olszyny o pracy między sesjami Rady Miejskiej w Olszynie

5. Wystąpienie Posła na Sejm RP Stanisława Żuka
6. Interpelacje i zapytania radnych
7. Podjęcie uchwał:

    7a. Projekt uchwały w/s udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszynie do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku energetycznego
    7b. Projekt uchwały w/s zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji
    7c. Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr II/7/2019 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa na obszarze gminy Olszyna
    7d. Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XI/63/2019 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 30 października 2019 r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zarządzenia jego poboru od osób fizycznych w drodze inkasa
    7e. Projekt uchwały w/s zmian w budżecie gminy na rok 2020
    7f. Projekt uchwały w/s złożonej skargi na nienależyte wykonywanie swoich zadań przez Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Olszynie
    7g. Projekt uchwały w/s złożonej skargi na nienależyte wykonywanie swoich zadań przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Olszynie
    7h. Projekt uchwały w/s złożonej skargi na nienależyte wykonywanie swoich zadań przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Olszynie

8. Rozpatrzenie przedłożonej przez Burmistrza Olszyny informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Olszyna za pierwsze półrocze 2020 roku
9. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania
10. Wnioski, oświadczenia radnych i sołtysów
11. Zakończenie sesji


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze