Kanał: Olszyna

Metryczka

  • Widownia: 641
  • Produkcja: 2020
  • Zdjęcia: RM Olszyna
  • Montaż: RM Olszyna
  • Realizacja: RM Olszyna

Opis

XXIII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie

Data posiedzenia: 2020-05-27 godz. 14:00
Miejsce posiedzenia: sesja zdalna online

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Olszynie
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji
3. Informacje i komunikaty wpływające do Rady Miejskiej w Olszynie
4. Interpelacje i zapytania radnych, oraz pytania w sprawach bieżących
5. Podjęcie uchwał:

    5a. Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu rolnego stanowiącego własność Gminy Olszyna z przeznaczeniem na cele rolne – na okres pięciu lat w drodze bezprzetargowej,
    5b. Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu rolnego stanowiącego własność Gminy Olszyna z przeznaczeniem na cele rolne – na okres pięciu lat w drodze bezprzetargowej
    5c. Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Olszyna z przeznaczeniem pod obiekt czasowy – garaż kontenerowy na okres pięciu lat w drodze bezprzetargowej
    5d. Projekt uchwały w/s przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Olszyna za 2019 r.
    5e. Projekt uchwały w/s przyznania dotacji dla podmiotów uprawnionych do otrzymania dotacji, zadań podlegających dofinansowaniu oraz kwot dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
    5f. .Projekt uchwały w/s Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olszyna
    5g. Projekt uchwały w/s sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Olszyna i zagospodarowania tych odpadów.

6. Analiza stanu bezpieczeństwa za 2019 rok na terenie gminy Olszyna złożona przez:

    6a. Sprawozdanie - kierownika Posterunku Policji w Olszynie
    6b. Sprawozdanie - komendanta Straży Miejskiej w Olszynie
    6c. Sprawozdanie - komendanta gminnego OSP w Olszynie

7. Sprawozdanie Burmistrza Olszyny z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji projektów oraz uwag, wniosków i propozycji wypływających ze współpracy za 2019 rok

    7a. Sprawozdanie zrealizacji programu z organizacjami pozarządowymi

8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszynie za 2019 rok

    8a. Sprawozdanie GOPS Olszyna

9. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania
10. Wnioski, oświadczenia radnych
11. Zakończenie sesji


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze