Kanał: Olszyna

Metryczka

  • Widownia: 718
  • Produkcja: 2020
  • Zdjęcia: RM Olszyna
  • Montaż: RM Olszyna
  • Realizacja: RM Olszyna

Opis

XX Sesja Rady Miejskiej w Olszynie

Data posiedzenia: 2020-04-10 godz. 10:00
Miejsce posiedzenia: Sesja zdalna online

___________________________________
Porządek obrad
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Olszynie
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
3. Informacje i komunikaty wpływające do Rady Miejskiej w Olszynie
4. Informacja Burmistrza o sytuacji epidemiologicznej w gminie Olszyna
5. Interpelacje i zapytania radnych
6. Podjęcie uchwał

    6a. Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XIII/75/2019 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 20 grudnia 2019 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna
    6b. Projekt uchwały w/s zmian w budżecie gminy na rok 2020
    6c. Projekt uchwały w/s rozpatrzenia petycji dotyczącej zajęcia stanowiska w sprawie odbudowy drogi
    6d. projekt uchwały w/s złożonej skargi na działalność Burmistrza Olszyny w związku z niedopełnieniem obowiązków oraz z brakiem nadzoru nad Gminnym Ośrodkiem Kultury w zakresie gospodarowania powierzonym mieniem komunalnym

7. Przedstawienie i rozpatrzenie raportów dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Olszyna na temat rzeczowej i finansowej realizacji zadań jednostki za 2019 rok oraz planów na 2020 rok

    7a. Raport-Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olszynie
    7b. Raport-Szkoła Podstawowa Nr 3 w Olszynie
    7c. Raport-Szkoła Podstawowa w Biedrzychowicach
    7d. Raport-Gminne Przedszkole Publiczne w Olszynie
    7e. Raport-Gminny Ośrodek Kultury w Olszynie

8. Rozpatrzenie raportu Pełnomocnika Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji za 2019 rok

    8a. Rozpatrzenie raportu

9. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania
10. Wnioski i oświadczenia radnych
11. Zakończenie sesji


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze