Kanał: Olszyna

Metryczka

  • Widownia: 892
  • Produkcja: 2019
  • Zdjęcia: RM Olszyna
  • Montaż: RM Olszyna
  • Realizacja: RM Olszyna

Opis

XIV Sesja Rady Miejskiej w Olszynie

Data posiedzenia: 2019-10-30 godz. 13:00
Miejsce posiedzenia: Olszyna Dolna w swietlicy pn.: "Olszynski przystanek dla turysty i rowerzysty przy ścieżce rowerowej"
Porządek obrad
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Olszynie
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
3. Informacje i komunikaty wpływające do Rady Miejskiej w Olszynie
4. Informacja Burmistrza Olszyny o pracy między sesjami Rady Miejskiej w Olszynie
5. Interpelacje i zapytania radnych, oraz pytania w sprawach bieżących
6. Podjęcie uchwał

    6a. Projekt uchwały w/s złożonej Skargi na działania Sołtysa wsi Krzewie Małe
    6b. Projekt uchwały w/s złożonej Skargi na działania Sołtysa wsi Krzewie Małe
    6c. Projekt uchwały w/s wyboru ławnika na kadencję w latach 2020-2023
    6d. Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 28 grudnia 2018r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna, e) w/s zmian w budżecie gminy na rok 2019
    6e. Projekt uchwały w/s zmian w budżecie gminy na rok 2019
    6f. Projekt uchwały w/s udzielenia dotacji celowej podmiotowi leczniczemu
    6g. Projekt uchwały w/s wprowadzenia opłaty miejscowej oraz określenia wysokości stawki opłaty miejscowej i zarządzania jej poboru w drodze inkasa
    6h. Projekt uchwały w/s określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
    6i. Projekt uchwały w/s określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zarządzania jego poboru od osób fizycznych w drodze inkasa
    6j. Projekt uchwały w/s zmiany uchwały nr XVI/96/2011 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

7. Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie złożonego przez mieszkańców pisma na działanie Sołtysa wsi Krzewie Małe
8. Rozpatrzenie przedłożonej przez Burmistrza Olszyny informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Olszyna za pierwsze półrocze 2019 r.
9. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania
10. Wnioski, oświadczenia radnych i sołtysów
11. Zakończenie sesji


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze