Kanał: Olszyna

Metryczka

  • Widownia: 1038
  • Produkcja: 2019
  • Zdjęcia: RM Olszyna
  • Montaż: RM Olszyna
  • Realizacja: RM Olszyna

Opis

XIII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie

Data posiedzenia: 2019-09-25 godz. 13:00
Miejsce posiedzenia: Sala obrad w Gminnym Ośrodku Kultury w Olszynie

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Olszynie
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji
3. Rozstrzygnięcie konkursu- „Sprzedawca roku 2018”
4. Informacje i komunikaty wpływające do Rady Miejskiej w Olszynie
5. Informacja Burmistrza Olszyny o pracy między sesjami Rady Miejskiej w Olszynie
6. Interpelacje i zapytania radnych, oraz pytania w sprawach bieżących
7. Podjęcie uchwał

    7a. Projekt uchwały w/s zmiany uchwały Nr VIII/46/2019 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Olszyna a Gminą Świeradów Zdrój w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego zamieszkałego w Gminie Olszyna do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubaniu Śląskim
    7b. Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna
    7c. Projekt uchwały w/s zmian w budżecie gminy na rok 2019
    7d. Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość rolną stanowiącą własność Gminy Olszyna przeznaczoną na cele rolne – na okres pięciu lat w drodze bezprzetargowej
    7e. Projekt uchwały w/s kontroli na działanie organów sołectwa Krzewie Małe
    7f. Projekt uchwały w/s zmian w Uchwale Nr IX/48/2019 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 05 września 2019 r, w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Olszynie o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych za 2018 r. i na 2 m-ce przed upływem kadencji
9. Informacja Burmistrza Olszyny o oświadczeniach majątkowych złożonych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Olszynie oraz kierowników jednostek organizacyjnych za 2018 r.
10. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania
11. Wnioski, oświadczenia radnych i sołtysów
12. Zakończenie sesji

    12a. Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Olszynie, oraz Burmistrza Olszyny w sesji Rady Miejskiej w Olszynie w dniu 25.09.2019 udział zapowiedzieli: - Pani Ewa Szymańska Poseł na Sejm VIII kadencji, - Pani Teresa Zembik Radna Sejmiku Dolnośląskiego VI Kadencji, Wiceprzewodnicząca Komisji Kultury, Nauki i Edukacji, - Pani Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska Poseł na Sejm VII kadencji, - Pan Władysław Kozakiewicz Mistrz Olimpijski-Moskwa 1980 r. Spotkanie z zaproszonymi gośćmi z radnymi i mieszkańcami odbędzie się bezpośrednio po sesji Rady Miejskiej w Olszynie około godziny 14.30. Serdecznie zapraszam na sesję i na spotkanie z zaproszonymi gośćmi mieszkańców Gminy Olszyna.


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze