Kanał: Olszyna

Metryczka

  • Widownia: 1242
  • Produkcja: 2019
  • Zdjęcia: RM Olszyna
  • Montaż: RM Olszyna
  • Realizacja: RM Olszyna

Opis

XI sesja Rady Miejskiej w Olszynie

Data posiedzenia: 2019-08-28 godz. 13:00

Miejsce posiedzenia: Sala obrad w Gminnym Ośrodku Kultury w Olszynie

Porządek obrad
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Olszynie
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji
3. Informacje i komunikaty wpływające do Rady Miejskiej w Olszynie
4. Informacja Burmistrza Olszyny o pracy między sesjami Rady Miejskiej w Olszynie
5. Interpelacje i zapytania radnych, oraz pytania w sprawach bieżących
6. Podjęcie uchwał:

    6a. złożonej Skargi na działania Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Olszynie.
    6b. zmiany uchwały Nr VII/40/2019 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczani i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
    6c. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Olszyna a Gminą Świeradów Zdrój w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego zamieszkałego w Gminie Olszyna do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubaniu Śląskim
    6d. Wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości w trybie art. 231 Kodeksu Cywilnego

7. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania
8. Wnioski, oświadczenia radnych i sołtysów
9. Zakończenie sesji


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze