Kanał: Olszyna

Metryczka

  • Widownia: 352
  • Produkcja: 2019
  • Zdjęcia: RM Olszyna
  • Montaż: RM Olszyna
  • Realizacja: RM Olszyna

Opis

XI Sesja Rady Miejskiej w Olszynie

Data posiedzenia: 2019-06-12 godz. 13:00

Miejsce posiedzenia: Sala obrad w Gminnym Ośrodku Kultury w Olszynie

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Olszynie.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacje i komunikaty wpływające do Rady Miejskiej w Olszynie.
4. Interpelacje i zapytania radnych, oraz pytania w sprawach bieżących.
5. Debata nad raportem o stanie gminy Olszyna.

    5a. przedstawienie raportu przez Burmistrza Olszyny
    5b. debata nad raportem o stanie Gminy Olszyna - świadczenia gminy wobec mieszkańców, - polityka zdrowotna, - edukacja, kultura, - strategia rozwoju, - inne zagadnienia zawarte w raporcie.

6. Podjęcie uchwały w/s udzielenia Burmistrzowi Olszyny wotum zaufania.
7. Udzielanie absolutorium Burmistrzowi Olszyny:

    7a. rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olszyna za rok 2018,
    7b. rozpatrzenie sprawozdania finansowego,
    7c. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w/s sprawozdania z wykonania budżetu,
    7d. rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Olszyna,
    7e. przedstawienie opinii komisji stałych i Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu,
    7f. złożenie przez Komisję Rewizyjną wniosku w/s udzielenia absolutorium,
    7g. odczytanie opinii RIO w/s wniosku Komisji Rewizyjnej,
    7h. podjęcie uchwały w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok,
    7i. podjęcie uchwały w/s udzielenia Burmistrzowi Olszyny absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

8. Podjęcie uchwał:

    8a. w/s powołania Skarbnika Gminy Olszyna,
    8b. w/s zmiany Uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 28 grudnia 2018 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna,
    8c. w/s zmian w budżecie gminy na rok 2019,
    8d. w/s zasady trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo – rekreacyjnym na terenie Gminy Olszyny.

9. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
10. Wnioski, oświadczenia radnych i sołtysów.
11. Zakończenie sesji.

 


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze