Kanał: Olszyna

Metryczka

  • Widownia: 387
  • Produkcja: 2019
  • Zdjęcia: RM Olszyna
  • Montaż: RM Olszyna
  • Realizacja: RM Olszyna

Opis

VII sesja Rady Miejskiej w Olszynie VIII kadencji - 24.04.2019 r. godz.13:00

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Olszynie
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
3. Informacje i komunikaty wpływające do Rady Miejskiej w Olszynie
4. Informacja Burmistrza Olszyny o pracy między sesjami Rady Miejskiej w Olszynie
5. Prezentacja zamierzeń przebudowy drogi gminnej ul. Kolejowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą
6. Interpelacje i zapytania radnych, oraz pytania w sprawach bieżących
7. Podjęcie uchwał

    7a. w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Olszyna przeznaczonych pod obiekty czasowe - garaże kontenerowe na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej
    7b. w/s przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Olszyna za 2018 r.,
    7c. w/s zmian w budżecie gminy na rok 2019
    7d. w/s przyznania dotacji dla podmiotów uprawnionych do otrzymania dotacji, zadań podlegających dofinansowaniu oraz kwot dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
    7e. w/s ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Olszyna oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2019 roku.

8. Analiza stanu bezpieczeństwa za 2018 rok na terenie gminy Olszyna złożona przez:

    8a. kierownika Posterunku Policji w Olszynie
    8b. komendanta Straży Miejskiej w Olszynie
    8c. komendanta gminnego OSP w Olszynie

9. Sprawozdanie Burmistrza Olszyny z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji projektów oraz uwag, wniosków i propozycji wypływających ze współpracy za 2018 rok
10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszynie za 2018 rok
11. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania
12. Wnioski, oświadczenia radnych i sołtysów
13. Zakończenie sesji
 


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze