Kanał: Olszyna

Metryczka

  • Widownia: 425
  • Produkcja: 2019
  • Zdjęcia: UM Rada
  • Montaż: UM Rada
  • Realizacja: UM Rada

Opis

VI sesja Rady Miejskiej w Olszynie VIII kadencji - 26.03.2019 r. godz.13:00

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Olszynie - przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Burmistrza Olszyny o pracy między sesjami Rady Miejskiej w Olszynie.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwał:

    5a. w/s przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszyna w roku 2019
    5b. w/s udzielenia poparcia dla uruchomienia oddziału szpitalnego radioterapii w Powiecie Zgorzeleckim,
    5c. w/s zmiany Uchwały Nr XI/55/2018 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zarządzenia jego poboru od osób fizycznych w drodze inkasa,
    5d. w/s zmiany Uchwały Nr II/7/2019 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa na obszarze gminy Olszyna,
    5e. w/s zmiany Uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna,
    5f. w/s zmian w budżecie gminy na rok 2019
    5g. w/s zaciągnięcia kredytu długoterminowego
    5h. w/s ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych

6. Przedstawienie i rozpatrzenie raportów dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Olszyna na temat rzeczowej i finansowej realizacji zadań jednostki za 2018 rok oraz planów na 2019 rok

    6a. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olszynie
    6b. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Olszynie
    6c. Szkoła Podstawowa w Biedrzychowicach
    6d. Gminne Przedszkole Publiczne w Olszynie
    6e. Gminny Ośrodek Kultury w Olszynie

7. Rozpatrzenie raportu Pełnomocnika Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji za 2018 rok
8. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania
9. Wnioski i oświadczenia radnych
10. Komunikaty
11. Zakończenie sesji


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze