Kanał: Olszyna

Metryczka

 • Widownia: 396
 • Produkcja: 2019
 • Zdjęcia: UM Rada
 • Montaż: UM Rada
 • Realizacja: UM Rada

Opis

V sesja Rady Miejskiej w Olszynie VIII kadencji - 27.02.2019 r. godz.13:00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Olszynie - przyjęcie porządku obrad
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza Olszyny o pracy między sesjami Rady Miejskiej w Olszynie.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał:
 1. w/s ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych,
 2. w/s nadania nazwy ulicy,
 3. w/s zmiany Uchwały Nr IX/43/2018 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 26 września 2018r. w sprawie przystąpienia do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Olszyna - VII etap Miasto Olszyna,
 4. w/s przystąpienia do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Olszyna - II etap,
 5. w/s uchylenia uchwały wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Nowa Świdnica.
 6. w/s zarządzenia poboru podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa na obszarze gminy Olszyna,
 7. w/s zmiany Uchwały Nr XI/55/2018 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zarządzenia jego poboru od osób fizycznych w drodze inkasa,
 8. w/s ustalenia projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Olszyna oraz określenia granic ich obwodów,
 9. w/s złożonej skargi na prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Olszynie,
 10. w/s zmiany Uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna,
 11. w/s zmian w budżecie gminy na rok 2019,
 12. w/s określenia przedmiotu działania Komisji Stałych Rady Miejskiej w Olszynie.
 1. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2018 rok.
 2. Przedłożenie i przyjęcie sprawozdań z realizacji planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Olszynie za 2018 rok.
 3. Przedłożenie i przyjęcie sprawozdań z realizacji planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Olszynie za 2018 rok.
 4. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
 5. Wnioski i oświadczenia radnych.
 6. Komunikaty.
 7. Zakończenie sesji.

 


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze