Kanał: Olszyna

Metryczka

 • Widownia: 446
 • Produkcja: 2018
 • Zdjęcia: RM Olszyna
 • Montaż: RM Olszyna
 • Realizacja: RM Olszyna

Opis

III sesja Rady Miejskiej w Olszynie VIII kadencji - 28.12.2018 r. godz.13:00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie III sesji Rady Miejskiej w Olszynie. - przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza zamierzeniach na 2019 r.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał:
 • a) w/s uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019- 2024.
 • b) w/s podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023.
 • c) w/s wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Olszyna.
 • d) w/s zmian w budżecie gminy na rok 2018.
 • e) w/s przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna.
 • f) w/s budżetu gminy Olszyna na rok 2019.
 • g) w/s zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Olszynie na rok 2019.
 1. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
 2. Wnioski, oświadczenia radnych.
 3. Komunikaty.
 4. Zakończenie sesji.


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze