Kanał: Olszyna

Metryczka

 • Widownia: 472
 • Produkcja: 2018
 • Zdjęcia: RM Olszyna
 • Montaż: RM Olszyna
 • Realizacja: RM Olszyna

Opis

II sesja Rady Miejskiej w Olszynie VIII kadencji - 12.12.2018 r. godz.13:00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie II sesji Rady Miejskiej w Olszynie.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji.
 3. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego.
 4. Złożenie ślubowania przez radnych.
 5. Podziękowania za pomoc w zorganizowaniu festiwalu muzycznego
 6. Informacja Burmistrza Olszyny o pracy między sesjami Rady Miejskiej w Olszynie
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwał:
 • w/s zmiany Uchwały Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 21 listopada 2018 r., w sprawie ustalenia składów osobowych Stałych Komisji Rady Miejskiej w Olszynie,
 • w/s zmiany Uchwały Nr XI/52/2018 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 17 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Olszyna,
 • w/s uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok,
 • w/s zmiany Uchwały nr I/5/2007 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Olszyna,
 • w/s zmiany Uchwały Nr XII/64/2017 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna,
 • w/s zmian w budżecie gminy na rok 2018,
 • w/s ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Olszyny.
 1. Przedłożenie do zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olszynie na 2019 rok.
 2. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
 3. Wnioski i oświadczenia radnych.
 4. Komunikaty.
 5. Zakończenie sesji.


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze